Doel van dit project is het bieden van lokale ondersteuning aan werkgevers die willen werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast versterken we de regio door de samenwerking en kennisuitwisseling tussen deze werkgevers te bevorderen. Ook werken we aan een betere beeldvorming over mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

In het project ondersteunen we inclusieve werkgevers en sociale ondernemers op drie manieren:

  • Concrete ondersteuning door studenten van o.a. HRM-opleidingen bij het inventariseren van vragen en implementeren van oplossingen;
  • Intervisie in leernetwerken;
  • Beschikbaar maken van kennis en tools.

We werken hierbij samen met partners uit verschillende regio’s. De verzamelde kennis bundelen we en maken we breed beschikbaar. We zorgen voor overzichtelijke lijstjes met do’s en don’ts en veel gestelde vragen, en bieden inspirerende ‘good practices’, foto’s en clips.

Status: lopend project

Opdrachtgever: Instituut GAK

Partners: Hogeschool Utrecht, Hogeschool Arnhem – Nijmegen, Windesheim

Looptijd: januari 2022 – januari 2024

Contactpersoon: Joost van der Weide

E-mail: j.vander.weide@windesheim.nl